Trafikalt Grunnkurs

Finn din startdato og meld deg på eller ring 464 22 022.

Alle som skal ta førerkort for første gang må ha trafikalt grunnkurs (TG) før den praktiske opplæringen starter. Kurset går over 5 ettermiddager/kvelder. Kurset består av 10 timer teori fordelt på tre følgende ettermiddager. Disse kursdagene varer fra kl. 15.45 til 18.30. I tillegg skal du ha førstehjelpskurs i Trafikksikkerhetshallen på Forus som varer fra kl. 17.00–21.15.

Fra november til mars arrangerer vi kurset Trafikant i mørket. Hvis du tar trafikalt grunnkurs utenom dette tidsrom må du ta kurset påfølgende oktober. Du må være fylt 15 år for å delta på kurset. Hvis du er over 25 år skal du bare ha kursene Førstehjelpskurs og Trafikant i mørket.

Priser:
Trafikalt Grunnkurs modul 1–4, inkl. lærebok: 1700,–
Førstehjelpskurs: 800,–
Trafikant i mørket: 1950,–


Påmelding eller spørsmål:

Avdeling

Påmelding


Priser

Alle priser er inkl. bompenger.