Din Trafikkskole

Din Trafikkskole ble etablert i 2003 og drives i dag av Martin Brekke og Bengt Ola Bolsøy. Vi er stolte av å være regionens første tilbyder av intensivkurs på bil, MC og tilhenger. Nå er vi også regionens eneste tilbydere av Teorifilm. Vi liker å fornye oss og var tidlig ute med lappen for automatgir og elbil. Vi vokser stadig og har i dag avdelinger sentralt i både Stavanger, Sandnes og Hinna. Ta kontakt.
 

Holdning

Hos Din Trafikkskole skal vi virkelig se og forstå våre kunder, deres ønsker og nivå. Med god kommunikasjon og erfarne lærere skal fremdriften i undervisningen være så rask som mulig, uten at det går utover grundigheten i opplæringen og elevens selvstendighet. Vi har et godt arbidsmilljø og drives av ekte glede over å lære bort til andre.
 

Avbestilling av avtale

Avbestilling må skje senest kl 12 siste virkedag før ordinær kjøretime/trinnvurdering. For øvrig obligatorisk opplæring senest kl 12 TRE - 3 - virkedager før avtale. NB siste virkedag før mandag er fredag kl. 12.00. Konsekvens ved for sen avbestilling se uteblivelse fra time.

Fraværsregelen

Strengere krav om fravær på skolen krever større innsats og strammere planlegging hos oss som trafikkskole. Vårt motto er "Vi kjører når du kan" og med nøyaktig planlegging og høy fleksibilitet får vi sammen til en god opplæring som tar hensyn til skolegang og andre gjøremål.

Uteblivelse fra time

Uteblivelse fra time eller uten avbestilling senest kl 12 siste virkedag før ordinær kjøretime/trinnvurdering og senest kl 12 TRE - 3 - virkedager før annen obligatorisk opplæring. Belastes med Kr 530,- pr. kjøretime/trinnvurdering, Sikkerhetskurs på bane Kr 3550,- , Trinn 4.1.1/4.1.4 Kr. 600,- Trinn 4.1.2 Kr. 2150,- og Trinn 4.1.3 Kr. 1450,- UANSETT ÅRSAK FOR FRAVÆR!


Lærerne

Din Trafikkskole består av 16 engasjerte lærere. Sammen er vi en positiv gjeng som alle hjelper hverandre der det trengs for at våre kunder skal oppleve god stemning og seriøs opplæring. Se våre lærerne her.
 

Kjøretøy

God kjøreopplevelse og opplæring skjer best i gode biler. Din Trafikkskole vil fremover prioritere Volkswagen, Audi og Skoda men har i dag også flotte biler fra Mercedes, BMW og Volvo. Med dette brede utvalget er det lett for våre kunder å finne seg til rette i et kjøretøy som de kan være med å bestemme. 

Personvern

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan din trafikkskole as samler inn og bruker personopplysninger.Kontakt oss på post@din-trafikkskole.noom noe er uklart, eller du lurer på hvilke opplysninger vi har om deg.Personopplysninger er alle typer informasjon som kan relateres til en identifiserbar person, slik som navn, e-postadresse, ip-adresse, telefonnummer, opplæringskort osv.Vårt formål ved innsamling av personopplysninger er å behandle deg som kunde, samarbeidspartnere, eller interessent. Vi trenger disse opplysningene for å holde kontakt og informere, registrere og vite hvor du er i opplæringen og videreformidle dine opplysninger til vegvesenet.

 

Hvordan vi samler inn personvernopplysninger

Vi samler inn opplysninger som navn, personnummer, telefonnummer og e-post gjennom påmelding til kurs, kjøretime registrering i elevfortegnelse eller annen aktivitet. Dette er opplysninger du frivillig gir oss, og ikke noe vi samler inn uten at det er en  interesse fra deg. I tillegg registrere vi hvor langt du er kommet i opplæringsforløpet iht læreplan. Vi videreformidler informasjon om gjennomført obligatorisk opplæring til vegvesenet. 

Hvem som har tilgang til dataene

Alle  ansatte ved din trafikkskole har tilgang til personopplysningene.

Hvor lenge lagrer vi data?

Dersom du har et kundeforhold med oss, lagrer vi dine personopplysninger så lenge du er registrert som aktiv hos oss. Deretter blir alle dine data oppbevart iht trafikkopplæringsforskriften i 5 år før de blir slettet. Du kan ikke få slettet dine opplysninger hos oss i denne perioden.

Din rett til innsyn, retting og sletting

Du har rett på innsyn i de opplysningene vi har lagret om deg, hva de brukes til , hvem som har tilgang, hvor lenge de blir lagret og hvor dataene er hentet fra. Vi kan ikke endre informasjon i opplæringskort eller elevfortegnelse, men opplysninger kan suppleres.


 

Noe du lurer på?