Tips: Nødblink

Vi i Din trafikkskole ønsker å dele våre erfaringer med deg! Nå setter vi fokus på nødblink, et signal som bør brukes til mer enn bare ved motorstopp og ulykker. I andre land er det f.eks. vanlig å bruke nødblink hvis trafikken stopper opp på motorveien, for å vise bilene bak at de må senke farten. Vi oppfordrer alle her hjemme til å gjøre det samme. Slik unngår vi påkjørsel bakfra og får en tryggere trafikk på motorveien.