Fraværsregelsen

For å unngå fravær fra skolen bør opplæring begynne tidlig. Den beste veien til førerkortet er å begynne når eleven er 16 år. En kombinasjon av opplæring ved trafikkskole og privat øving og mengdetrening vil både være økonomisk og gi et godt læringsutbytte.  Vi avtaler møtested der eleven ønsker. Vi tilpasser opplæringen etter elevens nivå. Dette har gitt gode resultater og fornøyde elever.